• สินค้าในรถเข็น : 0 ชิ้น
 • สินค้าพร้อมส่ง สินค้าใหม่ ? สินค้าพิเศษ แจ้งชำระเงิน ชำระเงิน แจ้งรหัสพัสดุ
 • สมัครสมาชิก
 • เข้าสู่ระบบ
 • ติดต่อเรา
 • MeBeBeShop » รายการสินค้า » เงื่อนไขในการใช้เวปไซด์

  เงื่อนไขในการใช้เวปไซด์

  เรื่อง ขอความร่วมมือและทำความเข้าใจในเรื่องการใช้เว็บ MebebeShop.com และ เว็บย่อยภายใต้ MebebeShop 

  เรียน สมาชิกและเพื่อนผู้ใช้เว็บ ทุกท่าน 

  เพื่อเป็นการทำความเข้าใจและชี้แจงต่อสมาชิกถึงเงื่อนไขต่างๆ ตามกติกามารยามของสังคมและการอยู่ร่วมกันของสังคมอินเตอร์ เราจำเป็นต้องขอร่วมมือจากท่านในการใช้เว็บไซต์ดังต่อไปนี้

  1. การสมัครสมาชิก 
  ตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ 2550 นั้น เว็บไซต์ประเภทให้โพสคำถาม คำตอบ อิสระได้ จำเป็นต้อง ลงทะเบียนการใช้งาน ดังนั้น ก่อนท่านจะใช้งานได้ ท่าจะต้อง สมัครสมาชิกก่อน เพื่อกรอกข้อมูล สมาชิก โดยท่านจะต้องให้ข้อมูลของท่านตามข้อเท็จจริงตามสมควร นอกเกิดปัญหาใดๆ ทีมงานจะสามารถติดต่อท่านได้ทันทีและสามารถยืนยันตัวตนของท่าน และเพื่อเป็นการปรามบางท่านที่อาจจะใจร้อนโพสรูป โพสข้อความไม่เหมาะสม ดังนั้น การที่ท่านสมัครสมาชิก โดยกรอก ชื่อ สกุล ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ อีเมล์ เป็นส่วนสำคัญเบื้องต้น ส่วนข้อมูล วันเกิด อาชีพ สถานที่ทำงาน แลข้อมูลจำเพราะอื่นๆ นั้น เป็นสิทธิของท่านจะพิจารณาให้เรา ข้อมูลของท่านจะเป็นความลับและเราจะต้องปฏิบัตฺตามกฏหมายโดยไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่นใด ในกรณีที่จะต้องติดตามตัวท่านทีมงานจะสามารถค้นหาและติดต่อท่านทันที 

  สมาชิกที่มีเจตนากรอกข้อมูลมา แบบ xx yy หรือ ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือ เจตนาให้ข้อมูลผิดจากข้อเท็จจริง ตามดุลพินิจพิจารณา ตามสมควร เราขออนุญาตลบข้อมูล Username ท่านออกจากระบบ

  2. การตั้งกระทู้ถามตอบ ในทุกเวบบอร์ด
  •  สมาชิกที่ต้องการลงขายของ ร้านค้า อู่ หรือ ผู้ประกอบการ กรุณาใช้กระดานซื้อขาย เท่านั้น เราขออนุญาตลบออกหากไปตั้งในกระดานอื่นๆ 
  •  สมาชิกและผู้ใช้ LovelyKidsThai.com กรุณาหลีกเลี่ยงการนำชื่อร้านค้า หรือผู้ประกอบการ มาตั้งในหัวกระทู้ โดยไม่จำเป็น 
  •  ในกรณีตั้งกระทู้ถึงบุคคลที่ 3 ที่ไม่สามารถมาชี้แจงได้ เราอาจจะพิจารณาลบออก เพื่อไม่ให้เว็บถูกฟ้องร้องทางคดีความ 
  •  กระทู้ที่สร้างความเสียหายให้บุคคลอื่นโดยไม่มีมูลความจริง หากสามารถสืบหาความจริงได้ เราขออนุญาตลบออก และหากเจ้าตัวจะฟ้องร้อง ด้านคดีอาญา หรือ ทางแพ่ง LovelyKidsThai.com จะไม่รับผิดชอบในกรณีดังกล่าว 
  •  ควรจะตั้งกระทู้ในลักษณะให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว เทคนิค วิชาการ การแก้ไขปัญหา โดยหลีกเลี่ยงการตั้งกระทู้ แบบส่งเสริมผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งเป็นพิเศษ 
  •  ควรใช้ถ้อยคำที่สุภาพ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน เพราะทุกๆท่าน ล้วนมีทั้งวุฒิภาวะ ด้วยกันทั้งนั้น 
  •  สมาชิกที่ลงทะเบียนเอาไว้ ควรจะใช้ชื่อที่ท่านลงทะเบียนไว้ทุกครั้ง 
  •  ชื่อในการลงทะเบียนหรือตอบคำถามควรจะสุภาพ ไม่ส่อไปในทางสองแง่สองง่าม 
  •  ไอคอนที่นำมาใส่ในชื่อควรจะเป็นไอคอมที่สุภาพชนดูได้ 
  •  การ Post รูปกภาพควรจะให้ตรงกับเรื่องที่นำเสนอ รูปภาพสตรี ภาพที่สื่อในทางลบด้านวัฒนธรรมไทย หรือ ภาพลามก ควรหลีกเลี่ยง 
  •  ไม่อนุญาตให้โพสกระทู้การเมืองแบบเลือกข้าง ใดๆทั้งสิ้นเพื่อรักษาความสามัคคีของสมาชิก  
  •  ขอความร่วมมือในการนำเนื้อข่าว ข้อความจากเว็บข่าว เว็บอื่นๆมาโพส เนื่องจากขัดต่อข้อกฏหมายว่าด้วยการละเมิดลิขสิทธิ์ ทำได้โดยตั้งชื่อเรื่องหรือหัวข้อข่าวแล้วทำลิงค์ไปที่เว็บนั้นๆ 
  • พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

  3. การตอบคำถามทุกบอร์ด เงื่อนไขในการโพสคำตอบ 
  • การโพสให้ร้ายหรือทำให้บุคคลที่ 3 เสียหาย เราอาจจะพิจารณาลบออก เพื่อให้ความเป็นธรรมทุกๆฝ่าย 
  • คำตอบที่สร้างความเสียหายให้บุคคลอื่นโดยไม่มีมูลความจริง หากสามารถสืบหาความจริงได้ เราขออนุญาตลบออก 
  • ควรใช้ถ้อยคำที่สุภาพ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน เพราะทุกๆท่าน ล้วนมีทั้งวุฒิภาวะ ด้วยกันทั้งนั้น 
  • สมาชิกที่ลงทะเบียนเอาไว้ ควรจะใช้ชื่อที่ท่านลงทะเบียนไว้ทุกครั้ง 
  • ควรหลีกเลี่ยงการโพสกระทู้การเมืองที่สร้างให้เกิดความแตกแยกของสัมคม 
  • การ Post รูปกภาพควรจะให้ตรงกับเรื่องที่นำเสนอ รูปภาพสตรี หรือ ภาพลามก ควรหลีกเลี่ยง 
  • ขอความร่วมมือในการนำเนื้อข่าว ข้อความจากเว็บข่าว เว็บอื่นๆมาโพส เนื่องจากขัดต่อข้อกฏหมายว่าด้วยการละเมิดลิขสิทธิ์ ทำได้โดยตั้งชื่อเรื่องหรือหัวข้อข่าวแล้วทำลิงค์ไปที่เว็บนั้นๆ 
  • พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

  4. การทำผิดตามเงื่อนไขและข้อตกลง
  ท่านจะได้รับคำร้องขอให้หยุด ซึ่งเป็นการเตือนให้ท่านแก้ไข เช่น ท่านสามารถแก้ไขข้อความเองได้ โพสรูป ท่านสามารถแก้ไขรูปได้ หากเห็นว่าไม่เหมาะสม ตามสมควร 
  ในกรณีที่ท่าน ทำผิดซ้ำซาก ทีมงานจะติดต่อไปยังท่านเพื่อร้องขอด้วยวาจา หากท่านยังทำผิด ทีมงานจะขึ้นประกาศ เกี่ยวกับความผิดของผู้ละเมิดข้อตกลง เพื่อให้สมาชิกลงความเห็นชอบ หากสมาชิกส่วนใหญ่เห็นว่าท่านไม่ควรจะทำ ทีมงานจะลบ User ท่านออก ถือว่าเป็นการสรุปความโดยสังคมส่วนใหญ่เป็นผู้พิพากษาท่านและไม่ยอมรับท่าน

  5. ข้อตกลงเรื่องบทความและรูปภาพที่โพสลงบนเว็บไซต์
  บทความทุกเรื่อง และภาพถ่ายทุกภาพ ให้ถือว่าเป็น สาธารณะ ต้องอนุญาตให้สามารถนำไปเผยแพร่และถ่ายทอดที่อื่นได้ ในกรณี เพื่อการศึกษา เพื่อการวิจัย เพื่อการกุศล เพื่อสนับสนุนนโยบายภาครัฐ เพื่อสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว ด้านวัฒนธรรม แต่ไม่อนุญาตให้นำไปเพื่อจุดประสงค์เพื่อหาผลประโยชน์เพื่อการค้า เพื่อกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งในรักษาการค้า หรือหาผลประโยชน์เข้าตัวเอง

  6. การให้บริการเว็บบอร์ด ผู้ใช้ บอร์ดชมรม สมาคม กลุ่ม ต่างๆ 
  เป็นการให้บริการ ฟรีเพื่อเป็นสื่อกลาง ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยใช้เว็บไซต์ LovelyKidsThai.com

  7. การรับสปอร์นเซอร์ในการสนับสนุนเว็บไซต์เรามีจุดยืนของเราชัดเจนและไม่ได้มุ่งทำเว็บเพื่อการค้าหวังกำไรจนขาดความรับผิดชอบต่อสังคม เราจะพิจารณาเลือกธุรกิจที่จะลงโฆษณา ที่ไม่ขัดต่อหลักศิลธรรมอันดีของสังคม และเป็นธุรกิจที่ไม่ขัดต่อกฏหมาย หากรายใดที่ลงโฆษณาไว้แล้ว หากเราทราบว่าท่านทำผิดกฏหมาย รวมทั้งอู่หรือผู้ประกอบการที่ไม่รับผิดชอบต่อลูกค้าซึ่งสามารถพิสูจน์จนปรากฏต่อสาธารณะว่าทิ้งลอยแพลูกค้า ขาดความรับผิดชอบ และปฏิเสธการแก้ไขให้ลูกค้า หรือแม้แต่โพสลงประกาศซื้อขายย่อยฟรี หน้าบอร์ดซื้อขาย หากเราได้รับแจ้งว่าท่านนำของผิดกฏหมายมาขาย  ทีมงานจะลบกระทู้พร้อมลบ User ออกจากระบบทันที หากเป็นข้อความ ภาพถ่ายที่ปรากฏบนเว็บเราจะไม่อนุญาตแต่หากเป็นการทำลิงค์ไปเว็บอื่น ก็ยากที่จะเราจะทำได้

  8. การจัดงานมหกรรม หรือ นิทรรศการใดๆโดยเว็บไซต์ หากมีการจัดงานอย่างเป็นทางการ เราจะประกาศแจ้งให้ทราบว่างานใดจัดโดยเว็บไซต์และรูปแบบงานจัดทำเพื่ออะไร โดยประกาศเป็นแบนเนอร์อย่างเป็นทางการที่หน้าแรกของเว็บไซต์ 

  9.เกี่ยวกับระบบ Login หากสมาชิกเข้าใช้ Login ไม่ได้ ไม่ว่าจะลืม username ลืม Password หรือ กรณีใดๆ ขออนุญาตไม่ตอบปัญหาและช่วยเหลือทางโทรศัพท์ Hotline นะ เพราะไม่ได้อยู่หน้าเครื่องคอมพิวเตอร์ตลอดเวลา สมาชิกต้องส่ง อีเมล์มาขอข้อมูล ที่ MebebeShop@gmail.com โดย ท่านจะต้องแจ้ง 
  1. username หากท่านจำได้ 
  2. ชื่อ สกุล จริง 
  3. วันเดือนปีเกิด ที่ท่านสมัครเอาไว้ 
  เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนท่าน แล้วเราจะส่ง ข้อมูลท่านสมัครไว้ หรือ ที่ท่านลืม ให้ท่านทางอีเมล์  

  10. การใช้เบอร์ Hotline 
  กรุณาใช้เท่าที่จำเป็น โดยพิจารณา เรื่องที่แจ้งเช่น กรณีการโพสรูปไม่เหมาะขั้นรุนแรง กรณีโพสข้อความหมิ่นเบื้องสูง กรณีเกิดข้อพิพาทระหว่างสมาชิกขั้นรุนแรงที่จะต้องรีบเข้าไปดู เรื่องเวลาที่เหมาะสม ทางร้านสะดวกรับสาย 9:00-18:00 น.  
  คำชี้แจงและคำแนะนำการใช้เว็บไซต์อาจจะกระทบจิตใจบางท่านที่เคยคุ้นเคยกับความอิสระที่ผ่านมา ตลอดจนการปรับโฉมเว็บใหม่ก็ทำให้บางท่าน ที่เคยชินกับรูปแบบเดิมๆการใช้งานเดิมๆก็ตาม ทีมงานต้องกราบขออภัยทุกท่านมา ณ โอกาส นี้ 

  ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้นและเป็นการวางแผนการจัดการที่ดีขึ้นเพื่อรองรับการแก้ปัญหาที่จะตามมาในอนาคต การมีกฏกติกา ก็เป็นเพียงการนำความรู้สึกของทุกๆท่านที่เคยปฏิบัติแบบนี้มาตลอดการใช้เว็บไซต์แห่งนี้ เราเพียงเขียนรวบรวมจากข้อคิดเห็นหลายๆท่าน ที่ปฏิบัติสืบต่อๆกันมา และให้อยู่ในกรอบของกฏหมาย และ ศิลปวัฒนธรรมอันดีงานของสังคมไทย ไม่ได้คิดเอาวันนี้
  ขอแสดงความนับถือ

  MebebeShop.com
  095-696-6395
  Mebebeshop@gmail.com 

  ไปต่อ
  สมาชิก

  อีเมล์:

  รหัสผ่าน:

  ลืมรหัสผ่าน? คลิกที่นี่.

  ติดตามเราทางเฟสบุ๊ค
  0 ชิ้น
  ผู้ผลิต